Sant_Quinti_de_Montpedros_2

Dades generals
SolSortida a les 07:27 i posta a les 18:43 (UTC+2)
Coordenades geogràfiques41.449, 1.647
Coordenades UTM31T 4589534 387004
Altura419
MunicipiSant Quintí de Mediona
HàbitatCultius
Sessions0
Espècies i grups fònics0

Evolució dels comptatges de

Cada barra indica la mitjana de contactes (o bat passes) detectats per nit a cada estació de mostreig. Un bat pass es defineix com una gravació de com a màxim 5 segons que conté un mínim de 2 vocalitzacions de ratpenat identificades a nivell d’espècie o grup fònic.  A través del menú es poden visualitzar les mitjanes d’activitat total (incloent totes les espècies) o espècie per espècie. A més, els colors de les barres representen els resultats del seguiment per cada estació anual tenint en compte que l’hivern es mostreja entre Desembre-Gener, la primavera entre març i abril, l’estiu durant el juny i la tardor entre setembre i octubre.


Resum de l'activitat acumulada

Resum de l’activitat acumulada de cada espècie detectada en l’estació de mostreig. Les barres indiquen la mitjana de contactes (o bat passes) detectats per nit incloent tots els mostrejos realitzats al llarg de tot l’any.

Espècie / grup fònic Passades / nit

Espècies i/o grups fònics detectats en aquesta localitat