QuiroHàbitats

Seguiment de ratpenats en hàbitats de caça a través de mostreigs acústics.

QuiroHabitats és un seguiment de ratpenats dissenyat per obtenir informació de les poblacions de la gran majoria d’espècies del nostre territori a través de mostreigs acústics. Aquest protocol està pensat per poder-se realitzar en qualsevol tipus d'ambient:  ambients forestals, urbans, agrícoles, prats alpins, boscos riparis, etc... incloent la màxima diversitat d'hàbitats del paisatge. 

El QuiroHabitats neix l’any 2009 degut a la primera aparició dels detectors d’ultrasons automàtics al mercat, que permeten enregistrar ultrasons de forma continuada, obrint una nova perspectiva per a l’estudi de les comunitats de ratpenats. A través d’aquest seguiment aconseguim un volum de dades fins fa poc impensable, suficient per a estudiar amb confiança aspectes com les tendències poblacionals entre hàbitats i territoris, al llarg dels anys, i veure com varien.

El QuiroHabitats és un seguiment remot i multiespecífic perquè permet recollir dades d’un bon nombre d’espècies de ratpenats. Actualment els anàlisis dels ultrasons permeten classificar les gravacions fins a nivell d'espècie, a excepció d’algunes que es confonen entre elles i s'agrupen en els anomenats "grups fònics".

Gràcies als darrers anys de feina, el Museu de Granollers disposa d’una biblioteca dinàmica d’ultrasons de ratpenats, que s’incrementa i actualitza constantment, i que cobreix la pràctica totalitat de les espècies del territori.